ΤΟΥΛΟΥΖΗ

Προστατευτική σήτα τζακιού με δύο χειρολαβές νίκελ για εύκολη τοποθέτηση.

Hλεκτροστατική βαφή.

Επιλέξτε παραλλαγή:

50,00 €