ΤΟΡΟΝΤΟ

Ένα προϊόν για πάρα πολλά ξύλα, καθώς και άλλες χρήσεις , αφού κινείται πάνω σε τέσσερις ρόδες!

Hλεκτροστατική βαφή.

Επιλέξτε παραλλαγή:

65,00 €